ˆ

Rok 2003

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr IX/56/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/56 /03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy

Uchwała nr IX/55/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/55/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała nr IX/54/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IX/54/2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Kargowa.

Uchwała nr IX/53/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IX/ 53/2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków gminy Kargowa.

Uchwała nr IX/52/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/ 52 /03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Uchwała nr IX/51/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IX/51/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne w Gminie Kargowa.

Uchwała nr IX/50/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IX/50/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała nr IX/49/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IX/49/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej i administracyjnej.

Uchwała nr IX/48/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr IX/48/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa.

Uchwała nr VIII/47/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr VIII/47/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 listopada 2003r. w sprawie przyjęcia Statutu Zwiąku Międzygminnego

Nawigacja między stronami listy informacji