ˆ

Rok 2003

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr VIII/46/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VIII/46/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie ulgi w podatku rolnym

Uchwała nr VII/45/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr VII/45/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2003r. w sprawie wyboru ławników

Uchwała nr VII/44/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VII/44/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2003r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów.

Uchwała nr VII/43/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VII/43/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2003 roku w sprawie wyboru banku do wykonywania bankowej obsługi budżetu Gminy Kargowa

Uchwała nr VII/42/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr VII/42/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2003 roku w sprawie utworzenia związku międzygminnego

Uchwała nr VII/41/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr VII/41/2003 Rady miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2003 w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Uchwała nr VII/40/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr VII/40/03 Rady miejskiej w kargowej z dnia 26 września 2003 rok w sprawie: zmiany uchwały rady miejskiej w Kargowej nr XXV/172/98 z dnia 27 lutego 1998 r. W sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Nr VII/39/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VII/39/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr VII/38/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VII/38/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki

Uchwała Nr VI/37/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/37/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą "Związek Gmin Powiatu Zielonogórskiego".

Nawigacja między stronami listy informacji