ˆ

Rok 2003

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr VI/36/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/36/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zespołu do opiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VI/ 35 /2003

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/ 35 /2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Rad Społecznych.

Uchwała Nr VI/34/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/34/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kargowa na lata 2003-2007

Uchwała Nr VI/ 33 /2003

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/ 33 /2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003 roku w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Kargowa

Uchwała Nr VI/32/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/32/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków.

Uchwała Nr VI/31/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/31/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała Nr VI/30/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/30/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej.

Uchwała Nr VI/29/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/29/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Uchwała Nr VI/28/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr VI/28/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

Uchwała Nr VI/27/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr VI/27/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 11 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kargowa

Nawigacja między stronami listy informacji