ˆ

Rok 2003

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr V/ 26 /2003

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/ 26 /2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie wskazania Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Kargowej do dokonywania czynności z zakresu podróży służbowych Przewodniczącej Rady Miejskiej

Uchwała Nr V/ 25 /2003

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/ 25 /2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kargowej do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy

Uchwała Nr V/24/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr V/24/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok.

Uchwała nr V/23/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr V/23/2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 4 kwietnia 2003 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kargowej.

Uchwała Nr IV/22/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/22/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Kargowej: Nr XXV/172/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienione uchwałami Nr VI/38/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r., Nr XIII/93/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r., Nr XV/104/2000 z dnia 26 września 2000 r. i Nr XX/148/01 z dnia 1 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zmian innych uchwał.

Uchwała Nr IV/21/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/21/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr IV/20/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/20/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ugody przenoszącej własność nieruchomości gminnej

Uchwała Nr IV/19/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/19/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie typowania przedstawicieli do Konferencji Regionu Kozła.

Uchwała Nr IV/18/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/18/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Kargowa

Uchwała Nr IV/17/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/17/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kargowej

Nawigacja między stronami listy informacji