ˆ

Rok 2003

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr IV/16/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/16/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kargowa

Uchwała Nr IV/15/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/15/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.

Uchwała Nr IV/14/02

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/14/02 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała Nr IV/13/03

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/13/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz porozumienia co do wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy

Uchwała Nr IV/12/2003

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr IV/12/2003 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 lutego 2003 roku. w sprawie Statutu Gminy Kargowa

Nawigacja między stronami listy informacji