ˆ

Przyjęcie oświadczenia złożonego w trybie art. 90 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o nazwisku dziecka

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji