ˆ

Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność zawarcia małżeństwa za granicą

Struktura menu

Pozycja menu: Wydanie zaświadczenia stwierdzającego zdolność zawarcia małżeństwa za granicą