ˆ

Ekran listy informacji

Struktura menu

Pozycja menu: Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybołóstwo