ˆ

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-07 12:01:37 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Zgodnie z art. 37 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujmy że:
  1. Administrator Danych Osobowych Państwa danych osobowych wyznaczył w Urzędzie Miejskim w Kargowej Inspektora Ochrony Danych (IOD), którego obowiązki pełni pan Bogdan Spętany.

  2. W sprawach związanych z ochroną  danych osobowych możecie się Państwo kontaktować z Inspektorem telefonicznie 570 855 090, za pomocą e-maila: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres: Urząd Miejski w Kargowej, Inspektor Ochrony Danych, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa.
« powrót do poprzedniej strony