ˆ

Rok 2004

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XIX/113/04

Informacja ogłoszona dnia 2005-02-07 10:34:14 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/113/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 109 ust. 2 , art. 124 ust. 1 pkt 1,2,6,8,10 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 531.963 zł
a) zwiększenia – 583.663 zł:
 • w dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 - 30.363 zł
 • w dz. 801 rozdz. 80110 § 6260 - 45.000 zł
 • w dz. 600 rozdz. 60016 § 6339 - 49.994 zł
 • w dz. 600 rozdz. 60016 § 6299 - 186.006 zł
 • w dz. 921 rozdz. 92116 § 2020 - 2.300 zł
 • w dz. 010 rozdz. 01095 § 0750 - 1.700 zł
 • w dz. 756 rozdz. 75615 § 0360 - 4.900 zł
 • w dz. 756 rozdz. 75615 § 0430 - 8.500 zł
 • w dz. 756 rozdz. 75615 § 0340 - 14.300 zł
 • w dz. 756 rozdz. 75618 § 0410 - 6.800 zł
 • w dz. 756 rozdz. 75618 § 0490 - 4.700 zł
 • w dz. 756 rozdz. 75618 § 0460 - 4.100 zł
 • w dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 - 215.000 zł
 • w dz. 758 rozdz. 75814 § 0970 - 10.000 zł
b) zmniejszenia – 51.700 zł z tego:
 • w dz. 600 rozdz. 60016 § 6291 - 35.000 zł
 • w dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 - 16.700 zł
2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 33.963 zł , z tego:
1) zwiększenia – 120.963 zł:
a) wydatki majątkowe:
 • dz. 801 rozdz. 80110 § 6050 – 53.450 zł
 • dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – 47.000 zł
b) wydatki bieżące:
 • dz. 710 rozdz. 71004 § 4300 – 3.050 zł
 • dz. 750 rozdz. 75023 § 4010 – 10.163 zł
 • dz. 921 rozdz. 92109 § 4240 – 2.300 zł
 • dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 – 5.000 zł
2) Zmniejszenia – wydatki majątkowe - 87.000 zł z tego:
 • dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 – 52.000 zł
 • dz. 600 rozdz. 60016 § 6051 – 35.000 zł
3. Z dochodów określonych w pkt. 1 przeznacza się kwotę 10.000 zł na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
4. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy o kwotę 498.000 zł. Zmniejsza się źródło pokrycia deficytu budżetu – kredyt długoterminowy o kwotę 488.000 zł.
§ 2. Przenosi się planowane wydatki budżetu gminy między działami klasyfikacji budżetowej:
a) zmniejszenie: dz. 801 rozdz. 80110 § 4110 – 2.400 zł
b) zwiększenie: dz. 854 rozdz. 85401 § 4010 – 2.400 zł
§ 3. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2004 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
§ 4. Ustala się przychody i rozchody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 rok w układzie określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.
§ 5. Ustala się przychody i rozchody środków specjalnych na 2004 rok w układzie określonym w załączniku Nr 3 do uchwały.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
 
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
mgr Henryka Kamińczak

Załączniki

 • załącznik nr 1 (XLS, 14 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu
 • załącznik nr 2 (XLS, 20 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 2004r.
 • załącznik nr 3 (XLS, 20 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Przychody i wydatki środków specjalnych

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-02-07 10:18:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-02-07 10:34:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Gorzelanna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-02-07 10:34:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2238 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony