ˆ

Rok 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XIX/116/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/116/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kargowa’’ i ,,Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Kargowa’’

Uchwała Nr XIX / 115 / 04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX / 115 / 04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa

Uchwała Nr XIX / 114 / 04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX / 114 / 04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa

Uchwała Nr XIX/113/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIX/113/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVIII/112/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVIII/112/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej , opłaty miejscowej

Uchwała Nr XVIII/111/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVIII/111/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała Nr XVII/109/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/109/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Nr XVII/108/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/108/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Kargowa

Uchwała Nr XVII/107/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/107/04 Rady Miejskiej w Kargowej dnia 01 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

Uchwała Nr XVII/106/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/106/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

Nawigacja między stronami listy informacji