ˆ

Rok 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XVII/105/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/105/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za świadczenia przedszkolne w Gminie Kargowa.

Uchwała Nr XVII/104/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/104/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XVII/103/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/103/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa

Uchwała Nr XVII/ 102 /04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVII/ 102 /04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków gminy Kargowa.

Uchwała nr XVII/101/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA nr XVII/101/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej,opłaty miejscowej

U c h w a ł a Nr XVII/100/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

U c h w a ł a Nr XVII/100/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA Nr XVII/99/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XVII/99/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XVII/98/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XVII/98/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa.

Uchwała Nr XVI/97/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/97/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy

Uchwała Nr XVI/96/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/96/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004 r w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005”

Nawigacja między stronami listy informacji