ˆ

Rok 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

UCHWAŁA Nr XVI/95/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr XVI/95/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004 r w sprawie odpłatnego nabycia przez gminę Kargowa nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

Uchwała Nr XVI/94/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/94/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004 r w sprawie odpłatnego nabycia przez gminę Kargowa nieruchomości niezabudowanych od Agencji Nieruchomości Rolnych

Uchwała Nr XVI/93/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/93/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok

Uchwała Nr XVI/92/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/92/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.

Uchwała Nr XVI/91/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/91/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała Nr XVI/90/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/90/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych

UCHWAŁA Nr XVI/89/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/89/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę nieruchomości gruntowych

UCHWAŁA Nr XVI/88/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/88/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kargowa własności udziałów w nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Uchwała Nr XVI/87/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XVI/87/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 28 października 2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Uchwała Nr XIV/86/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/86/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa

Nawigacja między stronami listy informacji