ˆ

Rok 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XIV/85/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/85/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie akceptacji i przyjęcia opisu planowanych zadań do realizacji we wsi Chwalim

Uchwała Nr XIV/84/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/84/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 września 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej

Uchwała Nr XIV/83/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIV/83/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 17 września 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Uchwała Nr XIII/82/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/82/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia.

Uchwała Nr XIII/81/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/81/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XIII/80/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/80/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na własność Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XIII/79/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/79/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkalnego zasobu gminy.

Uchwała Nr XIII/78/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/78/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zbycia lokali użytkowych.

Uchwała Nr XIII/77/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XIII/77/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

Uchwała nr XII/76/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XII/76/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej powierzenia zadań Burmistrzowi Kargowej w zakresie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych.

Nawigacja między stronami listy informacji