ˆ

Rok 2004

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała nr X/65/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr X/65/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/03 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 10 grudnia 2003r.

Uchwała nr X/64/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr X/64/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie powierzenia zadań Burmistrzowi Kargowej w zakresie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych

Uchwała nr X/63/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/63/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie wprowadzenia i określenia wysokości opłaty administracyjnej

Uchwała nr X/62/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr X/62/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Uchwała nr X/61/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/61/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie planu rozwoju lokalnego miasta i gminy Kargowa

Uchwała nr X/60/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Projekt Uchwały Nr X/60/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznawane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci.

Uchwała nr X/59/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr X/59/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego

Uchwała nr X/58/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/58/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2004 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała nr X/57/04

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr X/57/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2004 rok

Nawigacja między stronami listy informacji