ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2009-02-02 15:46:34 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/133/2008 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 19.11.2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Burmistrz Kargowej
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

Rodzaje działań i środki przeznaczone na realizację:

1) w sferze ochrony i promocji zdrowia:
zadanie: Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy
Kargowa.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 1.000zł
zadanie: Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców gminy i wspieranie działań na
rzecz profilaktyki zdrowotnej.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 4.000zł
2) w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
zadanie: Organizacja letnich obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci i młodzieży
z rodzin z problemami społecznymi.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 12.000zł
3) w sferze porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
zadanie: Prowadzenie świetlicy jako placówki wsparcia dziennego w Kargowej.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 20.000zł
4) w sferze upowszechniana kultury fizycznej i sportu:
zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych oraz udział
w rozgrywkach ligowych i turniejach.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 28.000zł
Zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej w ramach uczniowskich klubów sportowych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 7.000zł
Zadanie: Upowszechnianie tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach
uczniowskich klubów sportowych .
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 6.000zł

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wszystkie pozostałe informacje znajdują się w pełnym tekście ogłoszeń konkursowych, przygotowanych osobno dla każdego z wyżej wymienionych zadań, w Biuletynie Informacji Publicznych (BIP) Urzędu Miejskiego w Kargowej: www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”, jak również w Urzędzie Miejskim Kargowa ul. Rynek 33 pokój nr 2, tel. (068) 352 51 31 w. 31 – druki ofert do pobrania z ww. strony internetowej lub w pokoju nr 2 w Urzędzie.
Oferty na realizację zadania należy składać w Urzędzie Miejskim Kargowa (adres jw.), w pokoju nr 15 do dnia 28.02.2009 r. do godz. 15.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Pajcz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-02-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Pajcz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-02-02 15:44:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-02-02 15:46:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-02-02 15:46:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3405 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony