ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-10-11 13:13:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Oferta Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  złożona w dniu 10 października 2012 roku (na podstawie art. 19a)
Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2010.234.1536 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożoną w dniu 10 października 2012 roku na wsparcie zadania publicznego związanego ze w sferą wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Konferencja z udziałem przedstawicieli UTW z sąsiednich miast lubuskich i obchody 5 – lecia KUTW ”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres:
Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego pod adresem: www.bip.kargowa.pl zakładka Wolontariat oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony