ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Oferta Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa złożona w dniu 01 czerwca 2015 r. (w trybie art. 19 a)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2015-06-03 11:08:23 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Oferta Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa złożona w dniu 01 czerwca 2015 r.  (w trybie art. 19 a)
Zgodnie z artykułem 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożoną w dniu 01 czerwca 2015 roku na wsparcie zadania publicznego pn. „Seniorzy kargowscy i niemieccy z Schulzendorf poznają wspólnie Park Mużakowski stanowiący dobro Światowego Dziedzictwa UNESCO ”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: . Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kargowa pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony