ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Nowe formularze!

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-05-04 13:36:08 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

INFORMACJA!
Zgodnie z ostatnią nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do tzw. (tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu) powinny być uproszczone formularze oferty i sprawozdania. Wprowadza je rozporządzenie opublikowane 25 kwietnia 2016 r. Wzory te będą obowiązywać we wszystkich samorządach w Polsce. Nowe formularze zaczynają obowiązywać od 10 maja, czyli wnioski składane od tego dnia powinny być przygotowane już na nowych wzorach.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/570  wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 10 maja.
Rozporządzenie określa:
  1. uproszczony wzór oferty realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. uproszczony wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego, o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o działalności pożytku.
Artykuł 19a ust. 1 ustawy o pożytku dotyczy zlecania realizacji zadania publicznego z pominięciem konkursu, czyli tzw. tryb małych zleceń. Samorząd może je przyznawać pod określonymi warunkami, a najważniejsze z nich to lokalny lub regionalny charakter zadania, wysokość dotacji ograniczona do 10 tys. złotych oraz czas realizacji nie dłuższy niż 90 dni.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony