ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

[10.01.2008] Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

Informacja ogłoszona dnia 2008-01-10 11:23:49 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie art.11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/76/2007 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 23.11.2007 r. w sprawie programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
Burmistrz Gminy Kargowa
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego
 
Rodzaje działań i środki przeznaczone na realizację:

a) w sferze ochrony i promocji zdrowia:
zadanie: Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy Kargowa.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 1.000 zł
zadanie: Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców gminy i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 4.000 zł
b) w sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży:
zadanie: Organizacja letnich obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 10.000 zł
zadanie: Upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez min. poznawanie walorów turystycznych i krajoznawczych gminy
i okolic.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 3.000 zł
c) w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 28.000zł
zadanie: Upowszechnianie piłki nożnej dla trampkarzy poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym
i ponadlokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 7.000zł
zadanie: Upowszechnianie tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć treningowych, organizowanie zawodów oraz imprez sportowych
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego, reprezentowanie gminy w zawodach i turniejach międzygminnych.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 5.000zł
d) w sferze porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:
zadanie: Prowadzenie świetlicy jako placówki wsparcia dziennego w Kargowej.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 20.000zł
e) w sferze nauki, edukacji, oświaty i wychowania :
zadanie: Działania promujące młodzież wybitnie uzdolnioną pochodzącą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
Wysokość środków przeznaczonych na dotacje: 5.000 zł

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, określone w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wszystkie pozostałe informacje znajdują się w pełnym tekście ogłoszeń konkursowych, przygotowanych osobno dla każdego z wyżej wymienionych zadań, w Biuletynie Informacji Publicznych (BIP) Urzędu Miejskiego w Kargowej: www.bip.kargowa.pl w linku „wolontariat”, jak również w Urzędzie Miejskim Kargowa ul. Rynek 33 pokój nr 2, tel. (068) 352 51 31 w. 31 – druki ofert do pobrania z ww. strony internetowej lub w pokoju nr 2 w Urzędzie.
Oferty na realizację zadania należy składać w Urzędzie Miejskim Kargowa (adres jw.), w pokoju nr 15 do dnia 10.02.2008 r. do godz. 15.00.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-01-10 11:07:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-01-10 11:23:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-01-10 11:23:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3529 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony