ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Oferta Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w sprawie zadania publicznego pn. "Organizacja imprezy bożonarodzeniowej dla słuchaczy KUTW i grupy seniorów z partnerskiej gminy Schulzendorf"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Oferta Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku złożona w dniu 31października 2013 roku (tryb art. 19a)
Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010. 234.1536 j.t. z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kargowej  złożoną w dniu 31 października 2013 roku na wsparcie zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy bożonarodzeniowej dla słuchaczy KUTW i grupy seniorów z partnerskiej gminy Schulzendorf ”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd  Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: . Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kargowa  pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Oferta Lubuskiego Klubu Turystycznego „Agroś” w Kargowej złożona w dniu 8 maja 2013 r. (w trybie art. 19 a)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Lubuskiego klubu Turystycznego „Agroś” w Kargowej  złożoną w dniu 8 maja 2013 roku na wsparcie zadania publicznego pn. „Poznajemy szlaki kajakowe gminy Kargowa”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd  Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: . Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kargowa  pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 

Oferta Lubuskiego Klubu Turystycznego „Agroś” w Kargowej złożona w dniu 8 maja 2013 r. (w trybie art. 19 a)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z artykułem 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r Nr 234 poz.1536 z późn. zm.) przedstawiam do publicznej wiadomości ofertę Lubuskiego klubu Turystycznego „Agroś” w Kargowej  złożoną w dniu 8 maja 2013 roku na wsparcie zadania publicznego pn. „VII wyścig rowerów górskich MTB Kargowa 2013”.
Uwagi do oferty można zgłaszać w ciągu 7 dni od daty jej opublikowania osobiście, w formie pisemnej pod adresem: Urząd  Miejski Kargowa, ul. Rynek 33, 66-120 Kargowa, pok. 15 lub drogą elektroniczną na adres: . Oferta została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kargowa  pod adresem: www.bip.kargowa.pl oraz stronie internetowej pod adresem: www.kargowa.pl , a także na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 

Wniosek Stowarzyszenia „Europejskie Centrum Spotkań Między Wschodem a Zachodem” w Poznaniu na realizację zadania publicznego złożony w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wniosek Lubuskiego Klubu Turystycznego „Agroś” w Kargowej na realizację zadania publicznego złożony w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nawigacja między stronami listy informacji