ˆ

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie świetlicy jako placówki wsparcia dziennego w Kargowej.

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Organizacja letnich obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi.

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w zakresie sportu i kultury fizycznej

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców gminy i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy Kargowa.

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Działania promujące młodzież wybitnie uzdolnioną pochodzącą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnych form wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez min. poznawanie walorów turystycznych i krajoznawczych gminy i okolic.

[10.01.2008] Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2007

[17.04.07] Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego ze sfery pożytku publicznego

Nawigacja między stronami listy informacji