ˆ

Ogłoszenie o konkursach

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży i o wolontariacie.

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym i o wolontariacie.

Burmistrz Kargowej ogłasza otwarty konkurs na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Kargowa w roku 2009 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia i o wolontariacie.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Prowadzenie świetlicy jako placówki wsparcia dziennego w Kargowej.

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Organizacja letnich obozów i kolonii terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi.

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w zakresie sportu i kultury fizycznej

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. - Promocja zdrowego trybu życia mieszkańców gminy i wspieranie działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej.

[10.01.2008] Ogłoszenie o konkursie na realizację zadań publicznych gminy Kargowa przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Pomoc w zakresie zapobiegania i profilaktyki raka piersi na terenie gminy Kargowa.

Nawigacja między stronami listy informacji