ˆ

Rok 2005

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVII/148/05

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-20 09:42:18 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXVII/148/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 października 2005 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku (M.P. Nr 62, poz. 859) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od środków transportowych wynoszą rocznie:

1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 roku włącznie :
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 555,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 566,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 772,00 zł

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej
12 ton wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995 roku :
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie - 543,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie - 555,00 zł
c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 762,00 zł

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12
ton, stawki podatkowe określa załącznik Nr 1 do uchwały,

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów
od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.519,00 zł,

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie
z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton, stawki podatkowe określa załącznik Nr 2 do uchwały,

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane do 31 grudnia 1995 r.
włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez
podatnika podatku rolnego - 272,00 zł,

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton - wyprodukowane po dniu 31 grudnia 1995 r.
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika
podatku rolnego - 250,00 zł,

8) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatkowe
określa załącznik Nr 3 do uchwały,

9) od autobusu wyprodukowanego do dnia 31 grudnia 1995 r. włącznie, w zależności od
liczby miejsc do siedzenia :
a) mniejszej niż 15 miejsc - 379,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 włącznie - 706,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.522,00zł,

10) od autobusu wyprodukowanego po dniu 31 grudnia 1995 roku, w zależności od liczby
miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 15 miejsc - 359,00 zł
b) równej lub wyższej niż 15 miejsc do 29 włącznie - 685,00 zł
c) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.501,00 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr IX/98/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 roku
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 104, poz. 1644).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999) Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie- z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne

Załączniki

  • (PDF, 45.7 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik Nr 1-XXVII-148-05
  • (PDF, 46.5 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik Nr 2-XXVII-148-05
  • (PDF, 50.8 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2010-08-27 | Data wytworzenia informacji: 2010-08-27 | Załącznik Nr 3-XXVII-148-05

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-20 09:15:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-20 09:42:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-20 09:42:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony