ˆ

Rok 2005

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA NR XXVII/151/05

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-20 11:05:20 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/151/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.14 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów na terenie gminy Kargowa – 20,00 zł za posiadanie jednego psa.

§ 2. Poza zwolnieniami określonymi w art. 13 ust. 2 ustawy, zwalnia się:
1) posiadanie szczeniąt w wieku do 12 tygodni,
2) posiadanie jednego psa w celu pilnowania posesji.

§ 3. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w § 1 jeżeli osoba weszła
w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.

§ 4. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do dnia 31 marca lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XVII/101/04 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego Nr 104, poz. 1647).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej.

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie-z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-20 10:34:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-20 11:05:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-20 11:05:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1778 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony