ˆ

Rok 2005

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVII/152/05

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-20 11:20:13 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/152/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 15 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej za dokonywanie sprzedaży w zależności od kwartału roku i powierzchni zajętych pod działalność targową:

 
I kwartał rokuII- IV
kwartał kwartał roku roku
1do 10 m kw. 10,00 zł15,00 zł
2powyżej 10 m kw. do 15 m kw.20,00 zł 30,00 zł
3powyżej 15 m kw.stawka z § 1 punkt 2 plus 3 zł za każdy kolejny rozpoczęty m kw.
 
                          
§ 2. Dzienna stawka opłaty targowej nie może przekroczyć kwoty określonej w art. 19 pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

§ 3. Na terenie miasta Kargowa zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez Pana Józefa Suszka zamieszkałego w Kargowej.

§ 4.Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 10% kwot zainkasowanych.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kargowej.


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. W sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999)
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie-z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej- dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej- wydanie specjalne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-20 10:52:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-20 11:20:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-12-20 11:20:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1916 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony