ˆ

Rok 2005

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVII/172/05

Informacja ogłoszona dnia 2005-12-20 14:59:48 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/172/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa

Akapit nr 2 - brak tytułu

Na podstawie art. 12 ust 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz.U. z 2002 r Nr 147 poz. 1231 z póz. zm. / uchwala się , co następuje

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Kargowej Nr XVII/104/04 z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa /Dz.Urz. Woj. Lubuskiego z 2005 r Nr 2 poz.30 /
§ 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3.1. Ustala się na terenie gminy Kargowa maksymalną liczbę 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Jaskulski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Jaskulski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-12-20 12:52:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Michał Jaskulski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-12-20 14:59:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Michał Jaskulski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-24 10:53:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony