ˆ

Rok 2005

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXVII/158/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/158/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwalim położonego w Gminie Kargowa

Uchwała Nr XXVII/157/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/157/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXVII/156/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/156/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagrodzenia w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2006

Uchwała Nr XXVII/155/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/155/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz porozumienia co do wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Kargowa

Uchwała Nr XXVII/154/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/154/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

UCHWAŁA NR XXVII/153/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/153/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/152/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/152/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie opłaty targowej

UCHWAŁA NR XXVII/151/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/151/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie podatku od posiadania psów

UCHWAŁA NR XXVII/150/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/150/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych

Uchwała Nr XXVII/149/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/149/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Nawigacja między stronami listy informacji