ˆ

Rok 2005

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXVII/148/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA NR XXVII/148/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 listopada 2005 roku sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa

Uchwała Nr XXVI/147/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXVI/147/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 24 października 2005 roku w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego

Uchwała Nr XXIV/146/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/146/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXIV/145/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/145/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wspólnej obsługi finansowej jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa

Uchwała Nr XXIV/144/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/144/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 września 2005 r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa

Uchwała Nr XXIV/143/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIV/143/05 RADY MIEJSKIEJ W KARGOWEJ z dnia 29 września 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa.

Uchwała Nr XXIII/142/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIII/142/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Miejscowości Chwalim na lata 2005–2014”.

Uchwała Nr XXIII/141/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIII/141/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji „Kargowa”.

Uchwała Nr XXIII/140/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIII/140/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie przyjęcia programu ZDROWA KARGOWA

Uchwała Nr XXIII/139/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIII/139/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 czerwca 2005r

Nawigacja między stronami listy informacji