ˆ

Rok 2005

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XXIII/138/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXIII/138/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXII/137/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/137/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 kwietnia 2005 w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kargowa i zasad zwrotu wydatków.

Uchwała Nr XXII/136/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/136/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 kwietnia 2005 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

Uchwała Nr XXII/135/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/135/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21kwietnia 2005 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Uchwała Nr XXII/134/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/134/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 kwietnia 2005 roku. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego, położonego w obrębie Chwalim gm. Kargowa.

Uchwała Nr XXII/133/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXII/133/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21kwietnia 2005 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Kargowej

Uchwała Nr XXI/ 132 /05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/ 132 /05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na 2005 rok

Uchwała Nr XXI/131/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/131/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok

Uchwała Nr XXI / 130 / 05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI / 130 / 05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie Regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa.

Uchwała Nr XXI/ 129 / 05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XXI/ 129 / 05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wniosku Rady Miejskiej w Kargowej do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zmianę granic miasta Kargowa oraz opinii w przedmiocie zmiany granic.

Nawigacja między stronami listy informacji