ˆ

Rok 2005

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Uchwała Nr XX/128/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/128/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na współdziałanie Gminy Kargowa z innymi gminami Województwa Lubuskiego w celu przygotowania wspólnego wniosku o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu p.n. eŁużycki oraz jego wdrożenia.

Uchwała Nr XX/127/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/127/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.

Uchwała Nr XX/126/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/126/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Kargowej.

Uchwała Nr XX/125/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/125/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa i wsi Chwalim w przedmiocie zmiany granic.

Uchwała Nr XX/124/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/124/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005 r w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Kargowa.

Uchwała Nr XX/ 123/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/ 123/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005 r w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XX/121/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/121/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

Uchwała Nr XX/120/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/120/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005 r w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej.

Uchwała Nr XX/119/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/119/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 15 lutego 2005 r w sprawie : przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kargowa na lat 2005-2015.

Uchwała Nr XX/118/05

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała Nr XX/118/05 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia15 lutego 2005 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Nawigacja między stronami listy informacji