ˆ

Przedsiębiorcy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje dla przedsiębiorców

Akapit nr 1 - brak tytułu

• Na stronach Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej www.mgpips.gov.pl w dziale Gospodarka znajdują się informacje na temat instrumentów wspierania eksportu (Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu) oraz ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji (Departament Instrumentów Finansowych).
• Większość programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców realizowana jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości - www.parp.gov.pl Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Al. Jerozolimskie 125/127
02-017 Warszawa
tel. (22) 699-70-44/45
fax (22) 699-70-46/56
e-mail: ,

W PARP działa telefoniczna linia informacyjna. Można tam uzyskać informacje związane z:
• dostępnymi programami pomocowymi dla firm,
• źródłami finansowania działalności gospodarczej,
• podejmowaniem działalności gospodarczej w Polsce i za granicą,
• prowadzeniem działań eksportowych przez polskie firmy,
• dostępem małych i średnich przedsiębiorstw do rynku zamówień publicznych,
• możliwościami wejścia na rynek kapitałowy,
• dostępem do nowych technologii,
• systemem celnym i podatkowym w Polsce,
• instytucjami finansowymi i innymi instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość, specjalizującymi się w rozwiązywaniu konkretnych problemów przedsiębiorstw,
• pozyskiwaniem partnerów handlowych krajowych i zagranicznych.

Centra Euro Info (www.euroinfo.org.pl) pomagają małym i średnim przedsiębiorcom poszukującym praktycznych informacji o Unii Europejskiej. Sieć EIC oferuje m.in. informacje o prawie europejskim, normach technicznych oraz zmianach w prawie polskim wynikających z przystosowania do przepisów UE.
• W Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl) działa Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych udzielający poręczeń i gwarancji spłaty kredytów/pożyczek. Ponadto, BGK wspiera kapitałowo istniejące fundusze poręczeniowe.
• Część budżetu 6-ego Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego UE została przeznaczona na MSP. Program ma przyczynić się do wzmocnienia zdolności technologicznych MSP, jak również ułatwić im dostęp do najnowszych technologii. Informacje o Programie znajdują się na stronie www.6pr.pl
Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych wspiera ubezpieczeniami i gwarancjami polskich eksporterów - www.kuke.com.pl
• Na stronach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl znajduje się m.in. informacja o pożyczce na tworzenie nowych miejsc pracy w działalnościach pozarolniczych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich oraz miastach do 20 tys. mieszkańców.
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swoich stronach www.minrol.gov.pl podaje informację o preferencyjnych kredytach na skup i przechowywanie niektórych produktów rolnych.
Agencja Nieruchomości Rolnych oferuje linię kredytową na przedsięwzięcia w zakresie małej przedsiębiorczości o charakterze pozarolniczym przy zatrudnianiu bezrobotnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych oraz członków ich rodzin na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - www.anr.gov.pl
Fundacja Wspomagania Wsi ma w swojej ofercie mikropożyczki i dotacje oraz konsultacje i szkolenia dla osób prowadzących działalność gospodarczą - www.fww.org.pl
Krajowa Izba Gospodarcza - http://www.kig.pl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2005-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2005-06-10 07:27:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Teresa Gorzelanna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2005-06-10 07:28:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Teresa Gorzelanna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2005-06-10 07:28:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14252 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »