ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2005-09-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa.
Nr aktu prawnego
XXIV/143/05
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Kargowa.
Nr aktu prawnego
XXXII/195/06
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2006-10-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
XXXV/214/06
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Kargowa.
Nr aktu prawnego
XXVII/169/05
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2005-03-21
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
XXI/130/05
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2005-02-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
Nr aktu prawnego
XX/123/05
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2002-12-16
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
III/6/02
Status
Uchylony
Lp: 98
Data podjęcia
2002-12-16
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na terenie gminy
Nr aktu prawnego
III/7/02
Status
Uchylony
Lp: 99
Data podjęcia
2002-12-16
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
III/8/02
Status
Uchylony
Lp: 100
Data podjęcia
2003-02-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2003.
Nr aktu prawnego
IV/15/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji