ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/79/04Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/79/04

Szczegóły informacji

XIII/79/04

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII/04

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2004-08-31

Data podjęcia/podpisania: 2004-07-01

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2004-08-31

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2004 nr 59 pozycja 1029, opublikowano dnia: 2004-08-16

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkalnego zasobu gminy.

Treść:

Uchwała Nr XIII/79/04
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 1 lipca 2004 r.
 
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkalnego zasobu gminy.
 
Na podstawie art. 4 oraz art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71 poz. 733 z późn. zm.)

uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/149/01 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 1 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 131, poz. 1200) wprowadza się zmiany:
1. W § 6 w ust 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1) § 6 ust. 1 pkt 1 "nie posiadają samodzielnego mieszkania lub zamieszkują w lokalach jako główni najemcy albo osoby bliskie tj. dzieci i rodzice, gdzie na jednego członka rodziny lub osoby wspólnie zamieszkującej przypada mniej niż 7 m2 powierzchni mieszkalnych (pokoi), a w przypadku przekroczenia w/w powierzchni układ funkcjonalny mieszkania nie pozwala na samodzielne zajmowanie przez rodzinę co najmniej jednej izby mieszkalnej (pokoju)."
2) § 6 ust. 1 pkt 2 "posiadają niskie dochody tzn. dochód miesięczny brutto przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego ze wszystkich źródeł w okresie trzech miesięcy poprzedzających daty złożenia wniosku i faktycznego przydziału lokalu nie przekracza 150 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 80 % w gospodarstwie wieloosobowym."
3) skreśla się § 6 ust. 1 pkt 3
2. W § 7 ust. 2 pkt 2 wyrazy "w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt 3 uchwały" zastępuje się wyrazami "w wysokości określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 uchwały"
3. W § 9:
1) w ust. 1 i ust. 4 wyrazy "Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazami "Burmistrz"
2) w ust. 2, ust. 3 i ust. 7 wyrazy "Zarządu Miejskiego" zastępuje się wyrazami "Burmistrza"
4. W § 10 wyrazy "Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazami "Burmistrza"
5. W § 11 ust. 3 wyrazy "Zarząd" zastępuje się wyrazami "Burmistrz"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alicja Zdanowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Zdanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-09-30 12:17:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-09-30 12:17:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-09-30 12:17:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony