ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 101
Data podjęcia
2003-02-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
IV/16/03
Status
Uchylony
Lp: 102
Data podjęcia
2003-02-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Kargowej: Nr XXV/172/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienione uchwałami Nr VI/38/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r., Nr XIII/93/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r., Nr XV/104/2000 z dnia 26 września 2000 r. i Nr XX/148/01 z dnia 1 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zmian innych uchwał.
Nr aktu prawnego
IV/22/03
Status
Uchylony
Lp: 103
Data podjęcia
2003-06-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
VI/27/03
Status
Obowiązujący
Lp: 104
Data podjęcia
2003-06-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
Nr aktu prawnego
VI/28/03
Status
Uchylony
Lp: 105
Data podjęcia
2003-06-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Nr aktu prawnego
VI/29/03
Status
Uchylony
Lp: 106
Data podjęcia
2003-06-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej.
Nr aktu prawnego
VI/30/03
Status
Obowiązujący
Lp: 107
Data podjęcia
2003-06-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kargowa na lata 2003-2007
Nr aktu prawnego
VI/34/03
Status
Obowiązujący
Lp: 108
Data podjęcia
2003-09-26
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały rady miejskiej w Kargowej nr XXV/172/98 z dnia 27 lutego 1998 r. W sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Nr aktu prawnego
VII/40/03
Status
Uchylony
Lp: 109
Data podjęcia
2003-09-26
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.
Nr aktu prawnego
VII/41/03
Status
Uchylony
Lp: 110
Data podjęcia
2003-09-26
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów.
Nr aktu prawnego
VII/44/03
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji