ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/49/03Drukuj informacjęAkt prawny: IX/49/03

Szczegóły informacji

IX/49/03

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: XXXII/10

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2003-12-27

Data podjęcia/podpisania: 2003-12-10

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2003-12-27

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 103 pozycja 1639, opublikowano dnia: 2003-12-12

Tytuł aktu:

w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej i administracyjnej.

Treść:

Uchwała nr IX/49/03
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 10 grudnia 2003 roku
 
w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty miejscowej i administracyjnej.
 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), art. 13 ust. 1, art.14, art. 15 ust. 1, art. 17 ust. 1, art. 18 i art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami) u c h w a l a s i ę, co następuje:
 
§ 1

 
1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów na terenie gminy Kargowa w wysokości 20,00 zł za jednego psa.
2. Poza zwolnieniami określonymi w art.13 ust.2 ustawy, wolne od podatku jest:
a) posiadanie szczeniąt w wieku do 12 tygodni,
b) posiadanie jednego psa w celu pilnowania posesji.
3. Zwalnia się z podatku od posiadania psów w wysokości 50% stawki określonej w § 1 ust. 1 pierwszego psa, będącego w posiadaniu emerytów i rencistów.
4. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w ust. 1 jeżeli osoba weszła
w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego.
5. Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 31 marca lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
 
§ 2
 
1. Ustala się dzienne stawki opłaty targowej w zależności od rodzaju sprzedawanych artykułów,
sposobu prowadzenia handlu oraz powierzchni zajętych pod działalność targową przy sprzedaży:
1) z koszyka, torby, wiadra itp. wyłącznie płody rolne i owoce 3,00 zł.
2) z ziemi, stołu, straganu itp. przy zajmowanej powierzchni
a) do 5 m kw. 15,00 zł
b) za każdy następny rozpoczęty 1 m kw. 3,00 zł

2. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa przez osobę fizyczną. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty targowej w wysokości 10% kwot zainkasowanych.

 
§ 3
 

1. Ustala się dzienne stawki opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających okresowo
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych w Wojnowie:
a) od dzieci i młodzieży uczącej się - 0,60 zł ,
b) od emerytów i rencistów – 0,60 zł,
c) od pozostałych osób – 1,20 zł.
2. Zarządza się inkaso opłaty miejscowej przez sołtysa i osoby wyznaczone przez administratorów ośrodków wczasowych. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej w wysokości 15% zainkasowanych kwot.
 
 
§ 4


1. Wprowadza się opłatę administracyjną w wysokości 10,- zł, za czynność urzędową poświadczenia przez burmistrza oświadczeń, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
2. Opłatę uiszcza się przed dokonaniem czynności urzędowej.

 
§ 5

Traci moc Uchwała Nr XVI /109/2000 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 20 grudnia 2000 roku
w sprawie podatku od posiadania psów, opłaty targowej, opłaty administracyjnej i opłaty miejscowej.
 
§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej .
 

§ 7
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 r. oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na terenie gminy Kargowa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Danielkiewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Danielkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-01 08:41:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-01 08:42:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-01 08:42:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony