ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/29/03Drukuj informacjęAkt prawny: VI/29/03

Szczegóły informacji

VI/29/03

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: VI/03

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2003-07-24

Data podjęcia/podpisania: 2003-06-11

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2003-07-24

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 41 pozycja 772, opublikowano dnia: 2003-07-09

Tytuł aktu:

w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

Treść:

Uchwała Nr VI/29/03
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 11 czerwca 2003r.
 
w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art. 26, art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 1998r. Nr 64 poz. 414 z późn. zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1
Decyzje w sprawie sprawienia pogrzebu na koszt gminy podejmuje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej na podstawie art. 26 ustawy o pomocy społecznej i niniejszej uchwały.
§ 2
Sprawienie pogrzebu należy dokonać zgodnie z wyznaniem zmarłego.
§ 3
ustala się, ze w/w świadczenie powinno obejmować w szczególności:
1) przygotowanie zwłok do pochówku,
2) zapewnienie stosownego ubrania i obuwia,
3) zakup trumny, krzyża, tabliczki,
4) transport do miejsca pochówku,
5) dokonanie pochówku,
2) opłata za miejsce na cmentarzu.
§ 4
1) Usługę pogrzebową wykonuje się na cmentarzu w miejscu zamieszkania zmarłego na terenie gminy lub cmentarzu komunalnym z zastrzeżeniem ust. 2.
2) Sprawienie pogrzebu dla osoby bezdomnej bez względu na ostatnie miejsce zamieszkania oraz osoby nikomu nieznanej (NN) następuje na cmentarzu w Kargowej.
§ 5
Ustala się zasady zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu:
1) Jeżeli przysługuje zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego, wydatki pokrywa się w całości z tego zasiłku.
2) Jeżeli zmarły pozostawił spadek, wydatki pokrywa się w części lub w całości z masy spadkowej:
a) jeżeli masa spadkowa jest znacznej wielkości zwrot wydatków w części lub w całości dochodzony jest od spadkobierców zgodnie z przepisami prawa spadkowego,
b) jeżeli masa spadkowa nie wystarcza na pokrycie wydatków pogrzebowych nie dochodzi się od spadkobierców zwrotu kosztów pochówku w całości.
3) W przypadku sprawienia pogrzebu osobom: samotnej, bezdomnej, nikomu nieznanej, nie posiadających jakichkolwiek dochodów, majątku - koszty pogrzebu pokrywa w całości gmina.
§ 6
Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-01 11:21:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-01 11:22:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-01 11:22:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1950 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony