ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: VI/27/03Drukuj informacjęAkt prawny: VI/27/03

Szczegóły informacji

VI/27/03

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: VI/03

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2003-07-24

Data podjęcia/podpisania: 2003-06-11

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2003-07-24

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 41 pozycja 770, opublikowano dnia: 2003-07-09

Tytuł aktu:

w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kargowa

Treść:

UCHWAŁA Nr VI/27/03
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 11 czerwca 2003 r
 
w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kargowa
 
Na podstawie art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz.159 ze zmianami) oraz art. 4 pkt.1÷6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz.622, ze zmianami) uchwala się co następuje:
§ 1
Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w Gminie Kargowa w zakresie świadczenia usług zbiórki, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w postaci „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kargowa”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia raz w roku Radzie Miejskiej informacji o wykonywaniu zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, a także wniosków wypływających z analizy sprawowanej kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu.
§ 3
Traci moc uchwała Nr XX/127/97 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 26 czerwca 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kargowa.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i podlega podaniu do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie na terenie Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
 
Przewodnicząca Rady Miejskiej
mgr Henryka Kamińczak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-01 11:45:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-01 11:48:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-04 09:13:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony