ˆ

Akty prawa miejscowego

Pobierz dane XMLAkt prawny: IV/22/03Drukuj informacjęAkt prawny: IV/22/03

Szczegóły informacji

IV/22/03

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Uchylony

Sesja: IV/03

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2003-03-21

Data podjęcia/podpisania: 2003-02-14

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2003-03-21

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2003 nr 12 pozycja 220, opublikowano dnia: 2003-03-06

Tytuł aktu:

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Kargowej: Nr XXV/172/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienione uchwałami Nr VI/38/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r., Nr XIII/93/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r., Nr XV/104/2000 z dnia 26 września 2000 r. i Nr XX/148/01 z dnia 1 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zmian innych uchwał.

Treść:

Uchwała Nr IV/22/03
Rady Miejskiej w Kargowej
z dnia 14 lutego 2003 r.
 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwałach Rady Miejskiej w Kargowej: Nr XXV/172/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, zmienione uchwałami Nr VI/38/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r., Nr XIII/93/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r., Nr XV/104/2000 z dnia 26 września 2000 r. i Nr XX/148/01 z dnia 1 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zmian innych uchwał.
 
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13, art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1
W uchwale Rady Miejskiej w Kargowej Nr XXV/172/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata wprowadza się zmiany:
1) w § 1 wyrazy "Zarząd Miejski" zastępuje się wyrazami "Burmistrz Kargowej"
2) w § 10 wyrazy "Zarządowi Miejskiemu w Kargowej" zastępuje się wyrazami "Burmistrzowi Kargowej".
§ 2
W uchwale Rady Miejskiej Nr VI/38/99 z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata wprowadza się zmiany:
1) w § 2 wyrazy "Zarządowi Miejskiemu w Kargowej" zastępuje się wyrazami "Burmistrzowi Kargowej.
§ 3
W uchwale Nr XV/104/2000 z dnia 26 września 2000 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata wprowadza się zmiany:
1) w § 2 wyrazy "Zarządowi Miejskiemu w Kargowej" zastępuje się wyrazami "Burmistrzowi Kargowej.
§ 4
W uchwale Rady Miejskiej Nr XX/148/01 z dnia 1 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata wprowadza się zmiany:
1) w § 2 wyrazy "Zarządowi Miejskiemu w Kargowej" zastępuje się wyrazami "Burmistrzowi Kargowej.
§ 5
W uchwale Rady Miejskiej Nr XXV/171/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie udzielenia bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych wprowadza się zmiany:
1) w § 3 wyrazy "Zarządowi Miejskiemu w Kargowej" zastępuje się wyrazami "Burmistrzowi Kargowej.
§ 6
W uchwale Rady Miejskiej Nr XIII/93/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie zbycia lokali użytkowych wprowadza się zmiany:
1) w § 5 wyrazy "Zarządowi Miejskiemu w Kargowej" zastępuje się wyrazami "Burmistrzowi Kargowej.
§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kargowej.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Kargowa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Gorzelanna
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Gorzelanna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-10-01 12:01:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-10-01 12:01:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-10-01 12:01:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1533 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony