ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2005-02-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej.
Nr aktu prawnego
XX/120/05
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2005-02-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do wydawania decyzji administracyjnych o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.
Nr aktu prawnego
XX/121/05
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2005-02-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicom w mieście Kargowa.
Nr aktu prawnego
XX/124/05
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2005-02-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa i wsi Chwalim w przedmiocie zmiany granic.
Nr aktu prawnego
XX/125/05
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2005-02-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa.
Nr aktu prawnego
XX/127/05
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2005-04-21
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia
Nr aktu prawnego
XXII/136/05
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2005-04-21
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Kargowa i zasad zwrotu wydatków.
Nr aktu prawnego
XXII/137/05
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/148/05
Status
Uchylony
Lp: 139
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVII/149/05
Status
Uchylony
Lp: 140
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
XXVII/150/05
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji