ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie podatku od posiadania psów
Nr aktu prawnego
XXVII/151/05
Status
Uchylony
Lp: 142
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie opłaty targowej
Nr aktu prawnego
XXVII/152/05
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVII/153/05
Status
Uchylony
Lp: 144
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
Nr aktu prawnego
XXVII/154/05
Status
Uchylony
Lp: 145
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Chwalim położonego w Gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/158/05
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smolno Wielkie położonego w Gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/159/05
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Smolno Małe położonego w Gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/160/05
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karszyn położonego w Gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/161/05
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wojnowo położonego w Gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/162/05
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Jaromierz położonego w Gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/163/05
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji