ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 151
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Jaromierz położonego w Gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/164/05
Status
Obowiązujący
Lp: 152
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka położonego w Gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/165/05
Status
Obowiązujący
Lp: 153
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Obra Dolna położonego w Gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/166/05
Status
Obowiązujący
Lp: 154
Data podjęcia
2005-11-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVII/172/05
Status
Obowiązujący
Lp: 155
Data podjęcia
2005-12-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVIII/173/05
Status
Obowiązujący
Lp: 156
Data podjęcia
2005-12-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2006.
Nr aktu prawnego
XXVIII/174/05
Status
Obowiązujący
Lp: 157
Data podjęcia
2005-12-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2006 rok
Nr aktu prawnego
XXVIII/175/05
Status
Obowiązujący
Lp: 158
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
Nr aktu prawnego
XXXII/188/06
Status
Obowiązujący
Lp: 159
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych gminy Kargowa i jednostek organizacyjnych gminy, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych
Nr aktu prawnego
XXXII/194/06
Status
Obowiązujący
Lp: 160
Data podjęcia
2006-06-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
XXXII/196/06
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji