ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2007-11-23
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Nr aktu prawnego
XII/71/07
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2006-12-06
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
Nr aktu prawnego
II/6/06
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2006-12-13
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
III/11/06
Status
Uchylony
Lp: 174
Data podjęcia
2006-12-13
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
III/12/06
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2006-12-20
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kargowa na rok 2007
Nr aktu prawnego
IV/16/06
Status
Zmieniony
Lp: 176
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Kargowej.
Nr aktu prawnego
V/33/07
Status
Zmieniony
Lp: 177
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Nr aktu prawnego
V/35/07
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie dodatków mieszkaniowych przyznawanych nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa na rok 2007 .
Nr aktu prawnego
V/36/07
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2007-02-07
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
V/37/07
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2007-04-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej.
Nr aktu prawnego
VI/42/07
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji