ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2013-02-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.221.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2012-12-17
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kargowa na 2013 rok
Nr aktu prawnego
0007.212.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.211.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2012-11-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjmi pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
Nr aktu prawnego
0007.202.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2012-11-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.200.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2012-11-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.199.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2012-11-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.198.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Osiedla Dolna Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.159.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa w sprawie zmian statutów jednostek pomocniczych – osiedli
Nr aktu prawnego
0007.136.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.135.2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji