ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 191
Data podjęcia
2008-03-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kargowa na lata 2008 - 2013.
Nr aktu prawnego
XIV/91/08
Status
Obowiązujący
Lp: 192
Data podjęcia
2008-03-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
Nr aktu prawnego
XIV/96/08
Status
Obowiązujący
Lp: 193
Data podjęcia
2008-03-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Kargowa.
Nr aktu prawnego
XIV/97/08
Status
Obowiązujący
Lp: 194
Data podjęcia
2008-03-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kargowej i zmianie jego statutu.
Nr aktu prawnego
XIV/102/08
Status
Obowiązujący
Lp: 195
Data podjęcia
2008-03-11
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
XIV/103/08
Status
Obowiązujący
Lp: 196
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
XVII/113/08
Status
Zmieniony
Lp: 197
Data podjęcia
2008-06-30
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany regulaminu Straży Miejskiej w Kargowej.
Nr aktu prawnego
XVII/114/08
Status
Obowiązujący
Lp: 198
Data podjęcia
2008-09-28
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony.
Nr aktu prawnego
XIX/127/08
Status
Obowiązujący
Lp: 199
Data podjęcia
2009-11-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych.
Nr aktu prawnego
XX/131/08
Status
Obowiązujący
Lp: 200
Data podjęcia
2008-11-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XX/134/08
Status
Uchylony

Nawigacja między stronami listy informacji