ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 211
Data podjęcia
2009-10-28
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVIII/178/09
Status
Obowiązujący
Lp: 212
Data podjęcia
2009-10-28
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
XXVIII/179/09
Status
Obowiązujący
Lp: 213
Data podjęcia
2009-12-18
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie budżetu Gminy Kargowa na 2010 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/180/09
Status
Zmieniony
Lp: 214
Data podjęcia
2010-03-17
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego
Nr aktu prawnego
XXX/190/10
Status
Obowiązujący
Lp: 215
Data podjęcia
2010-04-22
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Kargowa.
Nr aktu prawnego
XXXI/199/10
Status
Obowiązujący
Lp: 216
Data podjęcia
2010-05-27
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
XXXII/201/10
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji