ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2012-08-20
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.188.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2012-08-20
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
Nr aktu prawnego
0007.187.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2012-08-20
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.182.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2012-08-20
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie przebiegu linii elektroenergetycznej 110kV w gminie Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.181.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2012-06-25
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kargowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 r.
Nr aktu prawnego
0007.176.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia tytułów: ,,Honorowy Obywatel Gminy Kargowa” i ,,Zasłużony dla Gminy Kargowa” oraz przyjęcia regulaminu nadawania tych tytułów
Nr aktu prawnego
0007.160.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Osiedla Górna Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.158.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2012-04-30
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Osiedla Zamieście
Nr aktu prawnego
0007.157.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2012-03-26
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kargowa w 2012 roku
Nr aktu prawnego
0007.154.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2012-03-26
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie Statutu Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.147.2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji