ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2012-02-20
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów
Nr aktu prawnego
0007.134.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
0007.129.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.128.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Zamieście
Nr aktu prawnego
0007.126.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Dolna Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.125.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia statutu osiedla Górna Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.124.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2011-12-29
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie podziału miasta Kargowa na osiedla
Nr aktu prawnego
0007.123.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2011-12-12
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/150/05 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w zakresie informacji i deklaracji podatkowych
Nr aktu prawnego
0007.114.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2011-12-12
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Kargowa przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.111.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2011-12-12
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa oraz określenia granic ich obwodów
Nr aktu prawnego
0007.113.2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji