ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2011-12-12
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.105.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2011-12-12
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych
Nr aktu prawnego
0007.103.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2011-12-12
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków oraz innych składników wynagradzania w placówkach oświatowych Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.101.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2011-12-12
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.102.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa i wsi Wojnowo w przedmiocie zmiany granic
Nr aktu prawnego
0007.100.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kargowa w przedmiocie zmiany granic
Nr aktu prawnego
0007.99.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego
Nr aktu prawnego
0007.98.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony
Nr aktu prawnego
0007.93.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
Nr aktu prawnego
0007.91.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2011-11-14
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk przy ulicy Górnej w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.88.2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji