ˆ

Akty prawa miejscowego

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2011-09-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.69.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2011-09-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.68.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2011-09-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Gminnego Terenu Rekreacji i Wypoczynku w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.66.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2011-09-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kargowa w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych – osiedli
Nr aktu prawnego
0007.65.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2011-09-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Kargowa w przedmiocie utworzenia w mieście jednostek pomocniczych – osiedli
Nr aktu prawnego
0007.64.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2011-09-19
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.63.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2011-08-24
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.58.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2011-06-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.52.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2011-06-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Kargowa
Nr aktu prawnego
0007.51.2011
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2011-06-15
Grupa tematyczna
akty prawa miejscowego
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.31.2011 Rady Miejskiej w Kargowej z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kargowej
Nr aktu prawnego
0007.49.2011
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji